PEKELILING

A. Pekeliling Ikhtisas: 
2012
Pekeliling Ikhtisas Bil 3/2012: Penjadualan Semula Waktu Persekolahan di Wilayah Persekutuan Labuan, Sabah dan Sarawak

2011
Pekeliling Ikhtisas Bil 11/2011: Pemansuhan Bayaran Tambahan Persekolahan di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan

Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 12 Tahun 2011 Pelaksanaan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI)

Pekeliling Ikhtisas Bil 10/2011: Garis Panduan Penglibatan Pihak Sekolah dalam Program atau Aktiviti Anjuran Pihak Luar Selain daripada Agensi di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia

Pekeliling Ikhtisas Bil 8/2011: Pengurusan Keselamatan Murid di Sekolah

Pekeliling Ikhtisas Bil 7/2011: Pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) 1:3:7 Pelaporan dan Tindakan Menangani Isu Disiplin Murid 

2010
Pekeliling Ikhtisas Bil 9/2010: Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 

2005
Pekeliling Ikhtisas Bil 8/2005: Pelaksanaan Bekerja 5 Hari Seminggu  

2001
Pekeliling Ikhtisas Bil 10/2001: Semua Guru adalah Guru Disiplin

1999
Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1999: Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran

1998
Pekeliling Ikhtisas Bil 26/1998: Garis Panduan Kurikulum Prasekolah

Pekeliling Ikhtisas Bil 5/1998: Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-peraturan di bawah Akta Pendidikan 1996. 

1977 
Pekeliling Ikhtisas Bil 5/1977: Tugas-tugas Guru Dalam Cuti Penggal Sekolah

B. Pekeliling Perkhidmatan:
Pekeliling Perkhidmatan Bil 17/2007: Peraturan Penanggungan Kerja Perkhidmatan Awam

Pekeliling Perkhidmatan Bil 9/2003: Skim Perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid
 
C. Garis Panduan:
Garis Panduan Mengenai Kebenaran untuk  Meninggalkan Pejabat dalam Waktu Bekerja di Bawah Perintah Am 5 Bab G –Mematuhi Waktu Bekerja

Panduan Pengurusan Kewangan dan Akaun: Bayaran Elaun Tanggung Kerja

D. Pekeliling Perbendaharaan: 
Pekeliling Perbendaharaan Bil 5/2007: Pengurusan Aset Alih Kerajaan 

2 comments:

PRASEKOLAH SK DESA JASMIN said...

TQ utk semua pekeliling. Boleh tak tambahkan pekeling mengenai kenaikan bantuan kewangan prasekolah..ttg tanggungjawab pengurusan PPM (klu ada) dan sebagainya yang berkaitan dengan prasekolah. Tkasih.

Admin said...

Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil.9/2003 untuk melihat garis panduan berkenaan tanggungjawab PPM..