Wednesday, 20 November 2013

Bahan Taklimat Prasekolah Di Institut Latihan Fama Port Dickson

Bahan Taklimat Prasekolah Di Institut Latihan Fama Port Dickson.
1. Pengurusan Aset Dan Inventori Prasekolah
2. Pengurusan Kewangan Prasekolah
3. Kurikulum Prasekolah
4. Penyelarasan Dokumen Prasekolah 2014
5.Taklimat / Ucapan Ketua Sekor

Untuk makluman guru dan PPM Prasekolah . Mulai 2014 Sekolah yang mempunyai 2 atau 3 kelas prasekolah perlu menempatkan dokumen tersebut di 1 kelas sahaja ( Kelas Penyelaras ) manakala Folio Murid mesti berada di dalam setiap kelas. Walaubagaimanapun setiap kelas perlu menyimpan salinan dokumen induk di setiap kelas masing - masing dan dimasukkan dalam satu fail yang dinamakan Dokumen Pengurusan.

Dokumen Pengurusan mengandungi salinan Dokumen Induk yang terdapat dibilik penyelaras Prasekolah. Contoh Pengisian Dokumen Pengurusan   ini adalah seperti :

1. Carta Organisasi -  Pengurusan , Waris dan kelas.
2. Perancangan Strategik
3. Jadual Waktu kelas
4. Rancangan Tahunan Prasekolah
5. Senarai Murid semasa.
6. Perancangan Takwim / Aktiviti & Carta Gantt
7. Anggaran Belanja Mengurus - PCG , BKP , BMP.
8. Salinan Pekeliling Pekeliling Perkhidmatan , Ikhtisas dan Kewangan
9. Pelan Kebakaran Sekolah
10. Senarai Aset di dalam kelas.

 ( Buat didalam satu fail yang mengandungi partition seperti diatas. Boleh juga dimasukkan dokumen lain yang dirasakan sesuai .)

1 comment:

hasnila ros said...

kalau 1 kelas ikut seperti yg senarai fail terbaru tu ke?